Kafedranın tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Heyət
Əlaqə

Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrası ADPU - nun Elmi Şurasının 9 iyul 2019 - cu il tarixli qərarı ilə “ Ümumi tarix ” və “ Türk və Şərqi Avropa  xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası ” kafedralarının birləşdirilməsi nəticəsində yaradılmışdır.Kafedra müdiri vəzifəsi əvvəlcə Tarix və coğrafiya fakültəsinin dekanı dos. Ş.M.Pənahova həvalə edilmişdir. 2019-cu ilin noyabr ayından isə kafedraya tarix elmləri doktoru, dosent Sevinc İsrafil qızı Əliyeva rəhbərlik edir.      

Ümumi tarix kafedrası 1931-ci ildə Qərb tarixi(müdir prof. P.P.Fridolin) və Yaxın Şərq tarixi (müdir prof. A.S.Bukşpan) kafedralarının bazası əsasında yaradılmışdır. Kafedraya 1937-38-ci tədris ilində dos. Əşrəf Quliyev, sonra isə Kərəm Əbdürrəhmanov rəhbərlik etmişdir. 1939-1941 və 1945-1953-cü illərdə Qədim və orta əsrlər tarixi adlandırılan bu kafedra dos. Ə.S.Sumbatzadənin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərmişdir. Sonrakı illərdə kafedraya dos. Məmməd Şıxlı (1959-1971) və prof.Yusif Yusifov (1971-1998) rəhbərlik etmişdir. 1998-2019-cu illərdə kafedraya AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Vəli Əliyev rəhbərlik etmişdir.  Türk, Şərqi Avropa, Qafqaz xaqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası kafedrası sovet hakimiyyəti dövründə fəaliyyət göstərən SSRİ tarixi kafedrasının bazası əsasında  1992-ci ildə təşkil olunmuşdur. SSRİ tarixi kafedrasına 1930-1937-ci illərdə prof. B.N.Tixomirov, 1938-1941-ci illərdə dos. Ə.B.Şükürzadə, 1943-1945-ci illərdə dos. C.Ə.Rəhimov, 1945-1947-ci illərdə prof. Cəfər İbrahimov, 1975-1981-ci illərdə prof. İsmayıl Həsənov, 1981-1992-ci illərdə prof. Şükür Sadıqov rəhbərlik etmişdir.Türk, Şərqi Avropa, Qafqaz xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikasıkafedrasının fəaliyyətinin 1992-1994-cü illərdəki ilk dövründə  kafedraya prof. Ş.Ə.Sadıqov, 1994-1999-cu illərdə  prof. Dərgah Qüdrətov rəhbərlik etmişdir. 1999 - 2011-ci illərdə prof. O.B.Sultanov, 2011- 2019-cu illərdə dos. Rəcəb Əliyev rəhbərlik etmişdir.   

Ətraflı

Ümumitarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrası

Vəzifə adı

Kafedra müdiri

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

Böyuk laborant

Laborant

Sayı

1

2

15

6

9

2

1

 

Kafedra  əməkdaşlarının  son beş ildə 10 dərslik, 6 dərs vəsaiti, 3 monoqrafiyaları nəşr olunmuşdur. Məsələn, kafedra əməkdaşlarından S.Bəhramovun “Həyat Bilgisi “ (8-ci sinif. 2015), “Azərbaycan Tarixi” (8-ci sinif  2015), “Ümumi tarix” (9-cu sinif 2016) dərslikləri,“ Azərbcaycan tarixi ” (11-ci sinif. 2018), “Həyat bilgisi” (2018) , M. Əmrahov və P. Səfərovun  “Türk xaqları tarixi”, M. Əmrahovun Azərbaycan tarixi (1939-1945-ci illər) (2017) , Ş. Nuruzadənin “ Asiya və Afrika ölkələri tarixi ” ali məktəb dərslikləri, M.Əmirov “Ümumtəhsil məktərlərində tarixin fəal interaktiv təlim metodikası (2014), “ Tarix dərslərində şagirdlərdə elmi dünyagörüşün formalaşdırılması “, Ə. Əhmədov “ Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi ” (2017)  adlı dərs vəsaitləri və s. çap olunmuşdur.S.Əliyevanın 3 monoqrafiyası çap olunub: 1.Азербайджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа (1918-1920). 2. Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (19-нач.20 в). 3. Татары в Азербайджане. Монография. Казань, 2018.   2020-2021-ci tədris ilində isə p.ü.f.d, b/m. Musayev Dəyanətin “Методика преподавания истории (2020) ”, p.ü.f.d.,b/m. İsayeva Təranənin “Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisində mətn üzərində işin təşkili” (2020), müəl.Bəhrəmova Sevilin“ Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında din siyasəti”(2020) adlı kitabları, t.ü.e.d., dos. Sevinc Əliyevanın  isə“Noqay Türkləri”(2021) adlı dərs vəsaiti  nəşr olunmuşdur.  Eyni zamanda kafedra əməkdaşlarının son 5 ildə çoxlu sayda  məqalələri respublika və beynəlxalq konfranslarda, xarici  və  yerli elmi  jurnallarda nəşr olunmuşdur. Həmçinin son beş ildə  kafedra əməkdaşlarından Qurbanova Şəhla Müzəffər qızı Keçmiş Sovet respublikaları məkanında  ABŞ - Rusiya rəqabəti ”  adlı dissertasiyanı müdafiə etmiş və tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır (27.01.2015)

Fənnin adı

1

Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları

2

Qədim dünya tarixi

3

Şərq xalqları tarixi

4

Osmanlı tarixi

5

Orta əsrlər tarixi

6

Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi

7

Orta əsrlər tarixi

8

Orta əsrlər tarixi 1

9

Orta əsrlər tarixi 2

10

Yeni tarix 1

11

Yeni tarix 2

12

Müasir tarix 1

13

Müasir tarix 2

14

Asiya və Afrika ölkələri tarixi

15

ŞərqiAvropa Xalqları tarixi

16

Tarixin tədrisi metodikası-1

17

Tarixin tədrisi metodikası-2

18

Türk xalqlarının sovet dövrü tarixi

19

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

20

Qafqaz xalqları tarixi

21

Müstəmləkəçilik və qloballaşma tarixi

22

İslam tarixi və mədəniyyəti

23

Tarixə köməkçi fənlər

24

Türk xalqları tarixi 1

25

Türk xalqları tarixi 2

26

XVIII-XIX əsrlərdə Rusiya- Qafqaz münasibətləri

27

Azərbaycan tarixi-1

28

Azərbaycan tarixi-2

29

Azərbaycan tarixi-3

30

Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

31

Azərbaycanın diplomatiya tarixi və müasir beynəlxalq münasibətlər

32

Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı

33

Azərbaycanın tarixi- siyasi coğrafiyası

34

Azərbaycanın sivilizasiyalar və mədəniyyətlər tarixi

Sevinc Əliyeva İsrafil qızı
Mübariz Əmirov Mirəziz oğlu
Sevinc Seyidova Məmməd qızı
Oqtay Sultanov Balagədəş oğlu
Sevinc Əliyeva
Kafedra müdiri
Mübariz Əmirov
Professor
Sevinc Seyidova
Dosent
Rəcəb Əliyev
Dosent


Daha çox

Kafedra

Ünvan

Əlaqənömrəsi

Elektron poçtünvanı

Ümumitarix və tarixin tədrisi texnologiyası

Akademik HəsənƏliyevküç. 104 

(012) 465-53-06

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 
 
 

Kafedranın tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Heyət
Əlaqə

Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrası ADPU - nun Elmi Şurasının 9 iyul 2019 - cu il tarixli qərarı ilə “ Ümumi tarix ” və “ Türk və Şərqi Avropa  xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası ” kafedralarının birləşdirilməsi nəticəsində yaradılmışdır.Kafedra müdiri vəzifəsi əvvəlcə Tarix və coğrafiya fakültəsinin dekanı dos. Ş.M.Pənahova həvalə edilmişdir. 2019-cu ilin noyabr ayından isə kafedraya tarix elmləri doktoru, dosent Sevinc İsrafil qızı Əliyeva rəhbərlik edir.      

Ümumi tarix kafedrası 1931-ci ildə Qərb tarixi(müdir prof. P.P.Fridolin) və Yaxın Şərq tarixi (müdir prof. A.S.Bukşpan) kafedralarının bazası əsasında yaradılmışdır. Kafedraya 1937-38-ci tədris ilində dos. Əşrəf Quliyev, sonra isə Kərəm Əbdürrəhmanov rəhbərlik etmişdir. 1939-1941 və 1945-1953-cü illərdə Qədim və orta əsrlər tarixi adlandırılan bu kafedra dos. Ə.S.Sumbatzadənin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərmişdir. Sonrakı illərdə kafedraya dos. Məmməd Şıxlı (1959-1971) və prof.Yusif Yusifov (1971-1998) rəhbərlik etmişdir. 1998-2019-cu illərdə kafedraya AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Vəli Əliyev rəhbərlik etmişdir.  Türk, Şərqi Avropa, Qafqaz xaqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası kafedrası sovet hakimiyyəti dövründə fəaliyyət göstərən SSRİ tarixi kafedrasının bazası əsasında  1992-ci ildə təşkil olunmuşdur. SSRİ tarixi kafedrasına 1930-1937-ci illərdə prof. B.N.Tixomirov, 1938-1941-ci illərdə dos. Ə.B.Şükürzadə, 1943-1945-ci illərdə dos. C.Ə.Rəhimov, 1945-1947-ci illərdə prof. Cəfər İbrahimov, 1975-1981-ci illərdə prof. İsmayıl Həsənov, 1981-1992-ci illərdə prof. Şükür Sadıqov rəhbərlik etmişdir.Türk, Şərqi Avropa, Qafqaz xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikasıkafedrasının fəaliyyətinin 1992-1994-cü illərdəki ilk dövründə  kafedraya prof. Ş.Ə.Sadıqov, 1994-1999-cu illərdə  prof. Dərgah Qüdrətov rəhbərlik etmişdir. 1999 - 2011-ci illərdə prof. O.B.Sultanov, 2011- 2019-cu illərdə dos. Rəcəb Əliyev rəhbərlik etmişdir.   

Ətraflı

Ümumitarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrası

Vəzifə adı

Kafedra müdiri

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

Böyuk laborant

Laborant

Sayı

1

2

15

6

9

2

1

 

Kafedra  əməkdaşlarının  son beş ildə 10 dərslik, 6 dərs vəsaiti, 3 monoqrafiyaları nəşr olunmuşdur. Məsələn, kafedra əməkdaşlarından S.Bəhramovun “Həyat Bilgisi “ (8-ci sinif. 2015), “Azərbaycan Tarixi” (8-ci sinif  2015), “Ümumi tarix” (9-cu sinif 2016) dərslikləri,“ Azərbcaycan tarixi ” (11-ci sinif. 2018), “Həyat bilgisi” (2018) , M. Əmrahov və P. Səfərovun  “Türk xaqları tarixi”, M. Əmrahovun Azərbaycan tarixi (1939-1945-ci illər) (2017) , Ş. Nuruzadənin “ Asiya və Afrika ölkələri tarixi ” ali məktəb dərslikləri, M.Əmirov “Ümumtəhsil məktərlərində tarixin fəal interaktiv təlim metodikası (2014), “ Tarix dərslərində şagirdlərdə elmi dünyagörüşün formalaşdırılması “, Ə. Əhmədov “ Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi ” (2017)  adlı dərs vəsaitləri və s. çap olunmuşdur.S.Əliyevanın 3 monoqrafiyası çap olunub: 1.Азербайджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа (1918-1920). 2. Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (19-нач.20 в). 3. Татары в Азербайджане. Монография. Казань, 2018.   2020-2021-ci tədris ilində isə p.ü.f.d, b/m. Musayev Dəyanətin “Методика преподавания истории (2020) ”, p.ü.f.d.,b/m. İsayeva Təranənin “Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisində mətn üzərində işin təşkili” (2020), müəl.Bəhrəmova Sevilin“ Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında din siyasəti”(2020) adlı kitabları, t.ü.e.d., dos. Sevinc Əliyevanın  isə“Noqay Türkləri”(2021) adlı dərs vəsaiti  nəşr olunmuşdur.  Eyni zamanda kafedra əməkdaşlarının son 5 ildə çoxlu sayda  məqalələri respublika və beynəlxalq konfranslarda, xarici  və  yerli elmi  jurnallarda nəşr olunmuşdur. Həmçinin son beş ildə  kafedra əməkdaşlarından Qurbanova Şəhla Müzəffər qızı Keçmiş Sovet respublikaları məkanında  ABŞ - Rusiya rəqabəti ”  adlı dissertasiyanı müdafiə etmiş və tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır (27.01.2015)

Fənnin adı

1

Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları

2

Qədim dünya tarixi

3

Şərq xalqları tarixi

4

Osmanlı tarixi

5

Orta əsrlər tarixi

6

Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi

7

Orta əsrlər tarixi

8

Orta əsrlər tarixi 1

9

Orta əsrlər tarixi 2

10

Yeni tarix 1

11

Yeni tarix 2

12

Müasir tarix 1

13

Müasir tarix 2

14

Asiya və Afrika ölkələri tarixi

15

ŞərqiAvropa Xalqları tarixi

16

Tarixin tədrisi metodikası-1

17

Tarixin tədrisi metodikası-2

18

Türk xalqlarının sovet dövrü tarixi

19

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

20

Qafqaz xalqları tarixi

21

Müstəmləkəçilik və qloballaşma tarixi

22

İslam tarixi və mədəniyyəti

23

Tarixə köməkçi fənlər

24

Türk xalqları tarixi 1

25

Türk xalqları tarixi 2

26

XVIII-XIX əsrlərdə Rusiya- Qafqaz münasibətləri

27

Azərbaycan tarixi-1

28

Azərbaycan tarixi-2

29

Azərbaycan tarixi-3

30

Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

31

Azərbaycanın diplomatiya tarixi və müasir beynəlxalq münasibətlər

32

Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı

33

Azərbaycanın tarixi- siyasi coğrafiyası

34

Azərbaycanın sivilizasiyalar və mədəniyyətlər tarixi

Sevinc Əliyeva İsrafil qızı
Mübariz Əmirov Mirəziz oğlu
Sevinc Seyidova Məmməd qızı
Oqtay Sultanov Balagədəş oğlu
Sevinc Əliyeva
Kafedra müdiri
Mübariz Əmirov
Professor
Sevinc Seyidova
Dosent
Rəcəb Əliyev
Dosent


Daha çox

Kafedra

Ünvan

Əlaqənömrəsi

Elektron poçtünvanı

Ümumitarix və tarixin tədrisi texnologiyası

Akademik HəsənƏliyevküç. 104 

(012) 465-53-06

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 
 
 

Search