This image for Image Layouts addon

Fakültənin tarixi
Bakalavr i̇xti̇sasları
Magi̇str i̇xti̇sasları
Doktor i̇xti̇sasları
Statistik göstəricilər
Heyət

Tarix və coğrafiya fakültəsi2016-cı ilin mart ayının 9-da ADPU-nun Elmi Şurasının 3/87 əmri ilə ləğv olunmuş “Tarix”fakültəsi və “Coğrafiya və Çağırışaqədərki Hazırlıq” fakültələrinin bazasında yaradılmışdır. Həmin tarixə qədər hər iki fakültə uzun yol keçmişdir. Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu təşkil olunduqdan az sonra 1922-ci ilin sentyabrında institutda Tarix-ictimaiyyət şöbəsi yaradıldı.1925-1926-cı tədris ilində artıq institutda Tarix-ədəbiyyat şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. Həmin tədris ilinin əvvəlində bu şöbə iki müstəqil şöbəyə ayrıldı.Tarix şöbəsinin dekanı vəzifəsinə prof.Əziz Übaydulin (1922-1927) təyin edildi.1923-1924-cü tədris ilində şöbənin nəzdində “Tarix və etnoqrafiya” muzeyi təşkil edildi.

1929-cu ildə Pedaqoji İnstitut müstəqil ali məktəb kimi yenidən fəaliyyətə başlayanda Tarix-ədəbiyyat şöbəsi yenidən təşkil edildi. Az sonra həmin şöbənin bazasında eyniadlı fakültə yaradıldı. Həmin vaxtlar fakültədə işləyən gənc tarixçilər Həsi Abdullayev, Məhəmməd Bayramov, Həmzə Qasımzadə tariximizin müvafiq dövrlərinin tədqiqində, tarix elminin inkişafında, tarixçi kadrların hazırlanmasında böyük xidmətlər göstərdilər. Həmin dövrdə Təbiyyat - kimya fakültəsində fəaliyyət göstərənCoğrafiya şöbəsinin bazası əsasında 1934-cü ildə müstəqil Coğrafiya fakültəsi təşkil edildi.Coğrafiya ixtisasına uyğun yeni kafedralar təşkil edildi.Müharibə ərəfəsində fakültənin dekanı vəzifəsinə Səlimə Əfəndiyeva (1938-1941) təyin edilmişdi. Bu illərdə tarixçilərimiz xeyli elmi uğurlar əldə etdilər. 1946-cı ildə Ümumi tarix kafedrasının müdiri dos. Ə.S.Sumbatzadə (1947),  Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri İsmayıl Hüseynov, Zülfəli İbrahimov (1948) Moskva Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında doktorluq dissertasiyası müdafiə etdilər.1957-ci ildə 5 illik təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar olaraq Tarix və Filologiya fakültələri birləşdirildi. Birləşmiş fakültəyə dos.Azər Hüseynov, və  dos. Şükür Sadıqov rəhbərlik etdilər. Bu illərdə coğrafiya fakültəsində də kadr hazırlığı işi xeyli genişləndirildi. Fakültənin dekanı M.Zülfüqarovun səyi nəticəsində 50-ci illərdə tədris və elmi işlər sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə edildi. Lakin subyektiv amilər üzündən 1959-cu ildə BDU-nun coğrafiya fakültəsinə birləşdirilən fakültə bir müddət fəaliyyətini dayandırdı.1963-64-cü tədris ilindən Tarix-filologiya fakültəsi iki müstəqil fakültəyə ayrıldı. Tarix fakültəsinə dos.Həmzə Qasımzadə (1963-1974) dekan vəzifəsinə seçildi. Sonrakı dövrlərdə  fakültəyə prof. Ə.Ş.Şahmirov (1974-1980), prof. Yusif Yusifov (1981), prof. Dərgah Qüdrətov (1981-1995), dosent Rəhim Əliyev (1995-2006), prof. Oqtay Sultanov ( 2006-2016) rəhbərlik etdilər. 

Coğrafiya fakültəsi-1921-ci ildə cəmi 6 nəfər tələbə ilə fəaliyyətə başlayan Ali Pedaqoji İnstitutun 1923-24-cü tədris ilində 28 nəfərdən ibarət ilk buraxılışı oldu.Məzunların 14 nəfəri Təbiyyat-coğrafiya fakültəsinin Təbiyyat şöbəsini bitirmişdilər. Təbiyyat-coğrafiya-kimya fakültəsində fəaliyyət göstərən Coğrafıya şöbəsinin bazası əsasında 1934-cü ildə ilk dəfə müstəqil Coğrafiya fakültəsi təşkil edilmiş, coğrafiya ixtisasına uyğun yeni kafedralar yaradılmışdı. Müstəqil fakültə olaraq ilk buraxılış 1938-ci ildə olmuşdur. Böyük Vətən Müharibəsi illərində fakültə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) coğrafiya fakültəsi ilə birləşdirilir. 1946-cı ildə ADPU-da coğrafiya fakültəsi yenidən yaradılır. 1959-cu ildə BDU-nun eyni adlı fakültəsinə birləşdirilən Coğrafiya  fakültəsinin fəaliyyəti yenidən bərpa edildi. Respublikanın coğrafiya müəllimlərinə ehtiyacını nəzərə alaraq ADPİ-nin Kimya-biologiya, sonra isə Biologiya-kimya fakültəsinin tərkibində coğrafiya  şöbəsi fəaliyyət göstərdi.1981-ci ildən Coğrafiya fakültəsi müstəqil fəaliyyət göstərməyə başladı.

Fakültəyə dos. S.B.Məmmədov (1978-1981), dos. Ə.N.Əsədov (1981-1989), prof. Ş.G.Həsənov (1989-1991), prof. X.Ə.Vəliyev (1991-1996), dos. Y.Q.Əliyev (1996-2002), dos. M.C.Əliyev (2003-2011) və dos. M.M.Əsgərova (2011-2016) rəhbərlik etmişdir. Fakültədə əvvəllər yalnız coğrafiya ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlandığı halda, sonralar həm də menecment, ekologiya, fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı müəllimliyi ixtisasları üzrə də mütəxəssis hazırlanırdı. 

2016-cı ildən Tarix və coğrafiya fakültəsində “Tarix müəllimliyi” ,“Coğrafiya müəllimliyi” ,Tarix və coğrafiya müəllimliyi” və “Sosial iş” ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir.

Fakültədekanları

Fakültə dekanları 

Fəaliyyət illəri 

dos. R.Ə.Əliyev 

(2016-2017)

dos. Ş.M.Pənahov 

(2017-2019)

Dos.A.Ə.Axundov

2019-cu ildən hal-hazıradək

 

Kafedra müdirləri 

Kafedra müdirləri 

Fəaliyyət illəri 

Fəlsəfə və sosial elmlər kafedrasının müdiri f.e.d., prof. Rafail Əhmədli

2023-cü ildən hal-hazıradək

Ümumi pedaqogika kafedrasının müdiri p.e.d., prof. İramin İsayev

2014-cü ildən hal-hazıradək

Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri t.ü.f.d., dos. Naibə Əhmədova

2016-cı ildən hal-hazıradək

Ümumi tarix və tarixin tədrisi tenologiyası kafedrasının müdiri t.e.d., dos. Sevinc Əliyeva

2019-cu ildən hal-hazıradək

Ümumi coğrafiya kafedrasının müdiri c.e.d., prof. Məhəmməd Abduyev

2014-cü ildən hal-hazıradək

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri p.ü.f.d. dos. Oktay Alxasov

2014-cü ildən hal-hazıradək

Ətraflı

 

Sıra

İxtisasınşifri

İxtisasınadı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

İngilisbölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

1

050116

Tarix müəllimliyi

+

-

+

-

-

2

050117

Tarix-Coğrafiya müəllimliyi

+

-

-

-

-

3

050103

Coğrafiya müəllimliyi

+

-

+

-

-

4

050807

Sosial iş

+

-

-

-

-

 

Sıra

İxtisasınşifri

İxtisasınadı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

İngilisbölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

1

060805

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

+

-

-

-

-

2

060119

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

+

-

-

-

-

3

060805

Gənclərlə iş

+

-

-

-

-

4

060111

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

+

-

-

-

-

5

060112

Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

+

-

-

-

-

 
 

Sıra №

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

İngilis bölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

1

5503.02

Vətən tarixi

-

+

-

-

-

2

5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Tarixin tədrisi metodikası)

-

+

-

-

-

3

5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Coğrafiyanın tədrisi metodikası)

+

-

-

-

-

4

5802.01

Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

+

+

-

-

-

5

5803.01

Müəllim hazırlığı və fəaliyyəti

+

-

-

-

-

6

5804.01

Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi

-

+

    -

-

-

Tələbələrin

ümumi sayı

Bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil alanlar 

Magistr dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Doktor dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Əyanitəhsil alanlar 

Qiyabi təhsil alanlar 

Əcnəbitələbələr

1714

1622

89

8

1714

-

9

1.Asif Əbülfəz oğlu Axundov
Habil İsmiyəli oğlu Həsənov
Paşa Siyasəddin oğlu Quluzadə
Elvira Haqverdi qızı Kərimova
Asif Axundov
Dekan
Habil Həsənov
Dekan müavini
Paşa Quluzadə
Dekan müavini
Elvira Kərimova
Dekan müavini(İ.Ə)


Daha çox

 

Fakültənin tarixi
Bakalavr i̇xti̇sasları
Magi̇str i̇xti̇sasları
Doktor i̇xti̇sasları
Statistik göstəricilər
Heyət

Tarix və coğrafiya fakültəsi2016-cı ilin mart ayının 9-da ADPU-nun ElmiŞurasının 3/87 əmri ilə ləğv olunmuş “Tarix”fakültəsi və “Coğrafiya və Çağırışaqədərki Hazırlıq” fakültələrinin bazasında yaradılmışdır. Həmin tarixə qədər hər iki fakültə uzun yol keçmişdir. Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu təşkil olunduqdan az sonra 1922-ci ilin sentyabrında institutda Tarix-ictimaiyyət şöbəsi yaradıldı. 1925-1926-cı tədris ilində artıq institutda Tarix-ədəbiyyat şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. Həmin tədris ilinin əvvəlində bu şöbə iki müstəqil şöbəyə ayrıldı. Tarix şöbəsinin dekanı vəzifəsinə prof. Əziz Übaydulin (1922-1927) təyin edildi. 1923-1924-cü tədris ilində şöbənin nəzdində “Tarix və etnoqrafiya” muzeyi təşkil edildi.

1929-cu ildə Pedaqoji İnstitut müstəqil ali məktəb kimi yenidən fəaliyyətə başlayanda Tarix-ədəbiyyat şöbəsi yenidən təşkil edildi. Az sonra həmin şöbənin bazasında eyniadlı fakültə yaradıldı. Həmin vaxtlar fakültədə işləyən gənc tarixçilər Həsi Abdullayev, Məhəmməd Bayramov, Həmzə Qasımzadə tariximizin müvafiq dövrlərinin tədqiqində, tarix elminin inkişafında, tarixçi kadrların hazırlanmasında böyük xidmətlər göstərdilər. Həmin dövrdə Təbiyyat - kimya fakültəsində fəaliyyət göstərən Coğrafiya şöbəsinin bazası əsasında 1934-cü ildə müstəqil Coğrafiya fakültəsi təşkil edildi.Coğrafiya ixtisasına uyğun yeni kafedralar təşkil edildi.Müharibə ərəfəsində fakültənin dekanı vəzifəsinə Səlimə Əfəndiyeva ( 1938-1941 ) təyin edilmişdi. Bu illərdə tarixçilərimiz xeyli elmi uğurlar əldə etdilər. 1946 -cı ildə Ümumi tarix kafedrasının müdiri dos. Ə.S.Sumbatzadə ( 1947 ),  Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri İsmayıl Hüseynov, Zülfəli İbrahimov (1948) Moskva Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında doktorluq dissertasiyası müdafiə etdilər.1957-ci ildə 5 illik təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar olaraq Tarix və Filologiya fakültələri birləşdirildi. Birləşmiş fakültəyə dos.Azər Hüseynov, və  dos. Şükür Sadıqov rəhbərlik etdilər. Bu illərdə coğrafiya fakültəsində də kadr hazırlığı işi xeyli genişləndirildi. Fakültənin dekanı M.Zülfüqarovun səyi nəticəsində 50-ci illərdə tədris və elmi işlər sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə edildi. Lakin subyektiv amilər üzündən 1959-cu ildə BDU-nun coğrafiya fakültəsinə birləşdirilən fakültə bir müddət fəaliyyətini dayandırdı.1963 - 64 - cü tədris ilindən Tarix - filologiya fakültəsi iki müstəqil fakültəyə ayrıldı. Tarix fakültəsinə dos.Həmzə Qasımzadə ( 1963 - 1974 ) dekan vəzifəsinə seçildi. Sonrakı dövrlərdə  fakültəyə prof. Ə.Ş.Şahmirov ( 1974 - 1980 ), prof.Yusif Yusifov ( 1981 ), prof.Dərgah Qüdrətov (1981-1995), dosent Rəhim Əliyev ( 1995 - 2006 ), prof. Oqtay Sultanov ( 2006 - 2016 ) rəhbərlik etdilər. 

Coğrafiya fakültəsi - 1921-ci ildə cəmi 6 nəfər tələbə ilə fəaliyyətə başlayan Ali Pedaqoji İnstitutun 1923 - 24 - cü tədris ilində 28 nəfərdən ibarət ilk buraxılışı oldu. Məzunların 14 nəfəri Təbiyyat - coğrafiya fakültəsinin Təbiyyat şöbəsini bitirmişdilər. Təbiyyat - coğrafiya - kimya fakültəsində fəaliyyət göstərən Coğrafıya şöbəsinin bazası əsasında 1934 - cü ildə ilk dəfə müstəqil Coğrafiya fakültəsi təşkil edilmiş, coğrafiya ixtisasına uyğun yeni kafedralar yaradılmışdı. Müstəqil fakültə olaraq ilk buraxılış 1938-ci ildə olmuşdur. Böyük Vətən Müharibəsi illərində fakültə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) coğrafiya fakültəsi ilə birləşdirilir. 1946-cı ildə ADPU-da coğrafiya fakültəsi yenidən yaradılır.1959-cu ildə BDU-nun eyni adlı fakültəsinə birləşdirilən Coğrafiya  fakültəsinin fəaliyyəti yenidən bərpa edildi. Respublikanın coğrafiya müəllimlərinə ehtiyacını nəzərə alaraq ADPİ-nin Kimya-biologiya, sonra isə Biologiya-kimya fakültəsinin tərkibində coğrafiya  şöbəsi fəaliyyət göstərdi.1981-ci ildən Coğrafiya fakültəsi müstəqil fəaliyyət göstərməyə başladı.

Fakültəyə dos.S.B.Məmmədov (1978-1981), dos.Ə.N.Əsədov (1981-1989), prof.Ş.G.Həsənov(1989-1991), prof.X.Ə.Vəliyev (1991-1996), dos.Y.Q.Əliyev (1996-2002), dos.M.C.Əliyev (2003-2011) və dos.M.M.Əsgərova (2011-2016)rəhbərlik etmişdir.Fakültədə əvvəllər yalnız coğrafiya ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlandığı halda, sonralar həm də menecment, ekologiya, fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı müəllimliyi ixtisasları üzrə də mütəxəssis hazırlanırdı. 

2016-cı ildən Tarix və coğrafiya fakültəsində “Tarix müəllimliyi”, “Coğrafiya müəllimliyi”,Tarix və coğrafiya müəllimliyi” və “Sosial iş” ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir.

Fakültədekanları

Fakültə dekanları

Fəaliyyət illəri

dos. R.Ə.Əliyev 

(2016-2017)

dos. Ş.M.Pənahov 

(2017-2019)

Dos.A.Ə.Axundov

2019-cu ildən hal-hazıradək

 

Kafedra müdirləri 

Kafedra müdirləri

Fəaliyyət illəri

Fəlsəfə və sosial elmlər kafedrasının  müdiri  s.e.ü.f.d., dos. Asif Axundov

2017-ci ildənhal-hazıradək

Ümumi pedaqogikakafedrasının  müdiri   p.e.d.,  prof. İramin İsayev

2014-cü ildənhal-hazıradək

Azərbaycan tarixi  kafedrasının müdiri   t.ü.f.d.,  dos. Naibə Əhmədova

2016-cı ildənhal-hazıradək

Ümumi tarix və tarixin tədrisi tenologiyasıkafedrasının müdiri t.e.d.,dos.Sevinc Əliyeva

2019-cu ildənhal-hazıradək

Ümumi coğrafiyakafedrasının müdiri c.e.d. Məhəmməd Abduyev

2014-cü ildənhal-hazıradək

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri p.ü.f.d. dos. Oktay Alxasov

2014-cü ildənhal-hazıradək

Ətraflı

 

Sıra

İxtisasınşifri

İxtisasınadı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

İngilisbölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

1

050116

Tarix müəllimliyi

+

-

+

-

-

2

050117

Tarix-Coğrafiya müəllimliyi

+

-

-

-

-

3

050103

Coğrafiya müəllimliyi

+

-

+

-

-

4

050807

Sosial iş

+

-

-

-

-

 

Sıra

İxtisasınşifri

İxtisasınadı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

İngilisbölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

1

060805

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

+

-

-

-

-

2

060119

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

+

-

-

-

-

3

060805

Gənclərlə iş

+

-

-

-

-

4

060111

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

+

-

-

-

-

5

060112

Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

+

-

-

-

-

 
 

Sıra №

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

İngilis bölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

1

5503.02

Vətən tarixi

-

+

-

-

-

2

5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Tarixin tədrisi metodikası)

-

+

-

-

-

3

5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Coğrafiyanın tədrisi metodikası)

+

-

-

-

-

4

5802.01

Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

+

+

-

-

-

5

5803.01

Müəllim hazırlığı və fəaliyyəti

+

-

-

-

-

6

5804.01

Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi

-

+

    -

-

-

Tələbələrin

ümumi sayı

Bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil alanlar 

Magistr dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Doktor dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Əyanitəhsil alanlar 

Qiyabi təhsil alanlar 

Əcnəbitələbələr

1714

1622

89

8

1714

-

9

1.Asif Əbülfəz oğlu Axundov
2.Aysel Sahib qızı Quliyeva
3.Elvira Haqverdi qızı Kərimova
4.Səmayə İbrət qızı Həsənova
5.Günel Həmid qızı Əmilova
6.Günel Bəylər qızı Əsgərli
Asif Əbülfəz oğlu Axundov Aysel Sahib qızı Quliyeva Elvira Haqverdi qızı Kərimova Səmayə İbrət qızı Həsənova Günel Həmid qızı Əmilova Günel Bəylər qızı Əsgərli
Əliyeva Seyidnisə Xoşbəxt qızı
Rövşən Paşa oğlu Hacıyev
Paşa Siyasəddin oğlu Quluzadə
Nuranə Şakir qızı Rüstəmova
Habil İsmiyəli oğlu Həsənov
Əliyeva Seyidnisə Xoşbəxt qızı Rövşən Paşa oğlu Hacıyev Paşa Siyasəddin oğlu Quluzadə Nuranə Şakir qızı Rüstəmova Habil İsmiyəli oğlu Həsənov

Ətraflı

Search